storageLevel {SparkR}R Documentation

StorageLevel

Description

Get storagelevel of this SparkDataFrame.

Usage

## S4 method for signature 'SparkDataFrame'
storageLevel(x)

Arguments

x

the SparkDataFrame to get the storageLevel.

Note

storageLevel since 2.1.0

See Also

Other SparkDataFrame functions: $, $,SparkDataFrame-method, $<-, $<-,SparkDataFrame-method, select, select, select,SparkDataFrame,Column-method, select,SparkDataFrame,character-method, select,SparkDataFrame,list-method; SparkDataFrame-class; [, [,SparkDataFrame-method, [[, [[,SparkDataFrame,numericOrcharacter-method, [[<-, [[<-,SparkDataFrame,numericOrcharacter-method, subset, subset, subset,SparkDataFrame-method; agg, agg, agg, agg,GroupedData-method, agg,SparkDataFrame-method, summarize, summarize, summarize, summarize,GroupedData-method, summarize,SparkDataFrame-method; alias, alias, alias, alias,Column-method, alias,SparkDataFrame-method; arrange, arrange, arrange, arrange,SparkDataFrame,Column-method, arrange,SparkDataFrame,character-method, orderBy,SparkDataFrame,characterOrColumn-method; as.data.frame, as.data.frame,SparkDataFrame-method; attach, attach,SparkDataFrame-method; broadcast, broadcast, broadcast,SparkDataFrame-method; cache, cache, cache,SparkDataFrame-method; checkpoint, checkpoint, checkpoint,SparkDataFrame-method; coalesce, coalesce, coalesce,SparkDataFrame-method; collect, collect, collect,SparkDataFrame-method; colnames, colnames, colnames,SparkDataFrame-method, colnames<-, colnames<-, colnames<-,SparkDataFrame-method, columns, columns, columns,SparkDataFrame-method, names, names,SparkDataFrame-method, names<-, names<-,SparkDataFrame-method; coltypes, coltypes, coltypes,SparkDataFrame-method, coltypes<-, coltypes<-, coltypes<-,SparkDataFrame,character-method; count,SparkDataFrame-method, nrow, nrow, nrow,SparkDataFrame-method; createOrReplaceTempView, createOrReplaceTempView, createOrReplaceTempView,SparkDataFrame,character-method; crossJoin, crossJoin,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method; cube, cube, cube,SparkDataFrame-method; dapplyCollect, dapplyCollect, dapplyCollect,SparkDataFrame,function-method; dapply, dapply, dapply,SparkDataFrame,function,characterOrstructType-method; describe, describe, describe, describe,SparkDataFrame,ANY-method, describe,SparkDataFrame,character-method, describe,SparkDataFrame-method; dim, dim,SparkDataFrame-method; distinct, distinct, distinct,SparkDataFrame-method, unique, unique,SparkDataFrame-method; dropDuplicates, dropDuplicates, dropDuplicates,SparkDataFrame-method; dropna, dropna, dropna,SparkDataFrame-method, fillna, fillna, fillna,SparkDataFrame-method, na.omit, na.omit, na.omit,SparkDataFrame-method; drop, drop, drop, drop,ANY-method, drop,SparkDataFrame-method; dtypes, dtypes, dtypes,SparkDataFrame-method; except, except, except,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method; explain, explain, explain, explain,SparkDataFrame-method, explain,StreamingQuery-method; filter, filter, filter,SparkDataFrame,characterOrColumn-method, where, where, where,SparkDataFrame,characterOrColumn-method; first, first, first, first,SparkDataFrame-method, first,characterOrColumn-method; gapplyCollect, gapplyCollect, gapplyCollect, gapplyCollect,GroupedData-method, gapplyCollect,SparkDataFrame-method; gapply, gapply, gapply, gapply,GroupedData-method, gapply,SparkDataFrame-method; getNumPartitions, getNumPartitions,SparkDataFrame-method; groupBy, groupBy, groupBy,SparkDataFrame-method, group_by, group_by, group_by,SparkDataFrame-method; head, head,SparkDataFrame-method; hint, hint, hint,SparkDataFrame,character-method; histogram, histogram,SparkDataFrame,characterOrColumn-method; insertInto, insertInto, insertInto,SparkDataFrame,character-method; intersect, intersect, intersect,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method; isLocal, isLocal, isLocal,SparkDataFrame-method; isStreaming, isStreaming, isStreaming,SparkDataFrame-method; join, join,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method; limit, limit, limit,SparkDataFrame,numeric-method; merge, merge, merge,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method; mutate, mutate, mutate,SparkDataFrame-method, transform, transform, transform,SparkDataFrame-method; ncol, ncol,SparkDataFrame-method; persist, persist, persist,SparkDataFrame,character-method; printSchema, printSchema, printSchema,SparkDataFrame-method; randomSplit, randomSplit, randomSplit,SparkDataFrame,numeric-method; rbind, rbind, rbind,SparkDataFrame-method; registerTempTable, registerTempTable, registerTempTable,SparkDataFrame,character-method; rename, rename, rename,SparkDataFrame-method, withColumnRenamed, withColumnRenamed, withColumnRenamed,SparkDataFrame,character,character-method; repartition, repartition, repartition,SparkDataFrame-method; rollup, rollup, rollup,SparkDataFrame-method; sample, sample, sample,SparkDataFrame-method, sample_frac, sample_frac, sample_frac,SparkDataFrame-method; saveAsParquetFile, saveAsParquetFile, saveAsParquetFile,SparkDataFrame,character-method, write.parquet, write.parquet, write.parquet,SparkDataFrame,character-method; saveAsTable, saveAsTable, saveAsTable,SparkDataFrame,character-method; saveDF, saveDF, saveDF,SparkDataFrame,character-method, write.df, write.df, write.df, write.df,SparkDataFrame-method; schema, schema, schema,SparkDataFrame-method; selectExpr, selectExpr, selectExpr,SparkDataFrame,character-method; showDF, showDF, showDF,SparkDataFrame-method; show, show, show,Column-method, show,GroupedData-method, show,SparkDataFrame-method, show,StreamingQuery-method, show,WindowSpec-method; str, str,SparkDataFrame-method; summary, summary, summary,SparkDataFrame-method; take, take, take,SparkDataFrame,numeric-method; toJSON, toJSON,SparkDataFrame-method; unionByName, unionByName, unionByName,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method; union, union, union,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method, unionAll, unionAll, unionAll,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method; unpersist, unpersist, unpersist,SparkDataFrame-method; withColumn, withColumn, withColumn,SparkDataFrame,character-method; with, with,SparkDataFrame-method; write.jdbc, write.jdbc, write.jdbc,SparkDataFrame,character,character-method; write.json, write.json, write.json,SparkDataFrame,character-method; write.orc, write.orc, write.orc,SparkDataFrame,character-method; write.stream, write.stream, write.stream,SparkDataFrame-method; write.text, write.text, write.text,SparkDataFrame,character-method

Examples

## Not run: 
##D sparkR.session()
##D path <- "path/to/file.json"
##D df <- read.json(path)
##D persist(df, "MEMORY_AND_DISK")
##D storageLevel(df)
## End(Not run)

[Package SparkR version 2.3.0 Index]